Bilgisayar Ağları ve Laboratuvarı Ders Notları

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühedisliği öğrencisi İrfan Özen tarafından oluşturulmuş ders notudur. Tüm sayfalar yüksek kalitede dijital ortama aktarılmıştır. Ders Notları diğer üniversite öğrencilerinin de kolaylıkla öğrenmesi için paylaşılmıştır. Lütfen Yazar yazılarını silmeden paylaşınız.

1-     Bilgisayar Ağları ve İnternet
2-     Uygulama Katmanı
3-     Uygulama Katmanı
4-     Taşıma Katmanı
5-     Taşıma Katmanı
6-     Ağ Katmanı
7-     Ağ Katmanı
8-     Arasınav
9-     Bağlantı Katmanı ve Yerel Alan Ağlar
10-     Kablosuz ve Taşımasız Ağlar
11-     Yönlendiriciler ve IOS
12-     Yönlendirici Konfigürasyonu
13-     Yönlendirici Konfigürasyonu
14-     VLAN Konfigürasyonu

oneDrive 170 sayfa.

Veritabanı Yönetim Sistemleri Ders Notları

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühedisliği öğrencisi İrfan Özen tarafından oluşturulmuş ders notudur. Tüm sayfalar yüksek kalitede dijital ortama aktarılmıştır. Ders Notları diğer üniversite öğrencilerinin de kolaylıkla öğrenmesi için paylaşılmıştır. Lütfen Yazar yazılarını silmeden paylaşınız.

1-     Veritabanı yönetim sistemi ortamını oluşturan bileşenler
2-     İlişkisel veritabanı sistemleri
3-     Varlık-ilişki diyagramları
4-     Varlık-ilişki diyagramları
5-     Normalizasyon
6-     Normalizasyon
7-     SQL
8-     SQL
9-     Sorgu optimizasyonu
10-     Transactionlar
11-     Dağıtık veritabanları
12-     Veritabanında güvenlik ve eşkullanım kontrolleri

onDrive 61 Sayfa

Sistem Programlama Ders Notları

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühedisliği öğrencisi İrfan Özen tarafından oluşturulmuş ders notudur. Tüm sayfalar yüksek kalitede dijital ortama aktarılmıştır. Ders Notları diğer üniversite öğrencilerinin de kolaylıkla öğrenmesi için paylaşılmıştır. Lütfen Yazar yazılarını silmeden paylaşınız.

1-     Sistem bileşenleri, donanımsal yapılar, mikroprogram.
2-     Assembly dili, makina dili, üst seviye diller
3-     Linux işletim sistemi komutları, yönetimi, bash script, bash programlama.
4-     Linux erişim izinleri, proses yönetimi.
5-     Çoklu programlama, öncelik işlemleri, donanımsal ayarlar.
6-     Proses ve threadlere yönelik programlama (Fork/Clone/Exec/Pipe).
7-     Linux sistem yönetimine yönelik programlama.
8-     Posix sistem kütüphaneleri ve fonksiyonları.
9-     Semafor (semaphore) ve prosesler arası haberleşme.
10-     Hafıza organizasyonuna yönelik programlama.
11-     Dosya, I/O, Sistem çağırmaları, tamponlama(buffering).
12-     Socketler, Sunucu/İstemci Programlama.
13-     Dosya sistemine yönelik programlama, arşivleme, çalıştırma.
14-     Sistem test ve bakım ayarları, konfigürasyonları.

oneDrive 44 Sayfa

Gömülü Sistemler Ders Notları

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühedisliği öğrencisi İrfan Özen tarafından oluşturulmuş ders notudur. Tüm sayfalar yüksek kalitede dijital ortama aktarılmıştır. Ders Notları diğer üniversite öğrencilerinin de kolaylıkla öğrenmesi için paylaşılmıştır. Lütfen Yazar yazılarını silmeden paylaşınız.

 

PIC tasarımı için Proteus

Derleyici PIC C Compiler

PIC16F877

Tüm sayfaları indirmek isteyenler için

Yandex.Disk Şifre: ErU

oneDrive 70 Sayfa

1-     Gömülü sistemler ve endüstriyel otomasyon kavramları
2-     Mikroişlemci, Mikrodenetleyici, DSP, SoC, ASIC, FPGA kavramları
3-     PicMicro işlemci ailesinin mimarisi
4-     CCS C ile Programlamaya Giriş
5-     Giriş/Çıkış işlemleri
6-     Port Çoğullama
7-     Kesmeler
8-     Zamanlayıcı ve Sayıcılar
9-     Dahili ve Harici EEPROM
10-     Analog/Dijital Çevrim
11-     LCD Ekranlar
12-     RS232 Haberleşme
13-     Uygulama Geliştirme ve Simülasyon 1
14-     Uygulama Geliştirme ve Simülasyon 2

Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi Ders Notları

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühedisliği öğrencisi İrfan Özen tarafından kitaptan özet çıkartılarak oluşturulmuş ders notudur. Tüm sayfalar yüksek kalitede dijital ortama aktarılmıştır. Ders Notları diğer üniversite öğrencilerinin de kolaylıkla öğrenmesi için paylaşılmıştır. Lütfen Yazar yazılarını silmeden paylaşınız.

İçindekiler:

 1. Background
 2. Languages
 3. Recursive Definitions
 4. Regular Expressions
 5. Finite Automata
 6. Transition Graphs
 7. Kleene’s Theorem
 8. Nondeterminism
 9. Finite Automata with Output
 10. Regular Languages
 11. Nonregular Languages
 12. Decidability
 13. Context-Free Grammars
 14. Trees
 15. Regular Grammars
 16. Chomsky Normal Form
 17. Pushdown Automata
 18. CFG = PDA
 19. Context-Free Languages
 20. Non-Context-Free Languages
 21. Intersection and Complement
 22. Parsing
 23. Decidability
 24. TuringMachines
 25. Post Machines

Tüm sayfaları indirmek isteyenler için

Yandex.Disk Şifre: ErU

oneDrive 170 Sayfa

1-     Diller, Düzenli ifadeler
2-     Sonlu Otomata
3-     Geçiş grafları
4-     Kleene Teoremi
5-     Düzenli Diller, Düzenli olmayan diller
6-     İçerikden bağımsız gramerler
7-     Pushdown Otomata
8-     Ara sınav
9-     İçeriğe bağlı diller
10-     İçerikten bağımsız diller
11-     Turing Makineler
12-     Turing Makineler
13-     Post Makineler
14-     Minsky Teoremi